Regulament Festival

Evenimentul începe la ora 10:00, sâmbătă 18 martie și duminică, 19 martie. Accesul la târg se face în baza biletului cumpărat online sau la intrare. Brățara de acces în cadrul activităților trebuie să fie păstrată intactă și purtată în permanență. NU DAȚI JOS BRĂȚARA DE LA MÂNĂ, ÎN CAZUL ÎN CARE NU O MAI PREZENTAȚI VA TREBUI SĂ CUMPĂRAȚI UN ALT BILET. Clasele, atelierele și orele stabilite pot suferi modificări. Aceste condiții vor fi aplicate pentru Festivalul COSMIC Beauty & Wellness Festival 2023 organizat de SC AUTOR EXTINS SRL, denumit în continuare Organizator, care definește regulile și condițiile pe care trebuie să le respecte fiecare participant la eveniment, precum și drepturile și obligațiile Organizatorului și Participantului.

ESTE INTERZIS ACCESUL CU:  Droguri sau echipamente de droguri, Focuri de artificii, explozive, Pistoale sau muniție, Cuțite, arme sau obiecte ascuțite, Spray cu piper sau alte obiecte ce pot dăuna liniștii și siguranței participanților.

           

Regulamentul

Prezentul regulament este un acord între organizator și participant. 2. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica regulile fără notificarea prealabilă a participantului. Orice modificări vor fi afișate pe site-ul festivalului COSMIC Beauty & Wellness Festival. 3. Prin cumpărarea unui bilet, participantul este obligat să respecte prezentul regulament.

           

Bilete, tipuri de bilete si achiziționarea biletelor

Bilete și brățări de acces

1.1. Există bilete pentru activități și bilete pentru accesul general la târg.

1.2. Biletele pot fi achiziționate atât online (de pe OVE.ro), cât și în cadrul evenimentului, în limita stocului disponibil.

1.3. Biletele pentru o activitate oferă acces la o singură activitate.

1.4. Garantăm doar validitatea biletelor achiziționate prin partenerii noștri de festival menționați în secțiunea II, 1.2.

1.5. Revânzarea biletelor, precum și a invitațiilor este strict interzisă. Organizatorii își rezervă dreptul de a interzice accesul la zona festivalului celor care desfășoară astfel de activități și confiscă biletele și / sau invitațiile de care dispun. 1.6. Este strict interzisă publicarea în rețelele sociale sau alte site-uri a codului unic al unui bilet. 1.7. La validarea biletului pentru activități Participantul va primi o brățară intactă care asigură intrarea la festival. După scanarea biletului, Participantul trebuie să păstreze brățara pe parcursul întregii zile de festival. Pierderea, distrugerea brățării este responsabilitatea exclusivă a Participantului și în oricare dintre cazuri brățara nu va mai oferi nici un drept iar Participantul va fi obligat să cumpere un bilet nou. Organizatorul are dreptul să însoțească în afara perimetrului festivalului oameni care nu poartă brățara.

Achiziționarea biletelor 2.1. Biletele pot fi cumpărate prin intermediul cosmicfestival.ro și ove.ro. 2.2 După cumpărare, biletul va fi trimis electronic cumpărătorului, mai exact la adresa de e-mail furnizată. Biletele nu sunt nominale.

Returnarea biletelor Odată cumpărate, biletele nu pot fi înlocuite iar valoarea lor nu poate fi returnată.

Schimbarea prețului biletelor Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prețul biletelor fără notificare prealabilă.

           

Participarea la eveniment

Acces

1.1. Accesul în zona târgului costă 10 ron, iar în zona de activități în funcție de activitatea desfășurată.

1.2. Intrarea la activități va fi permisă numai prin zona desemnată, bazată pe bilet care va fi înlocuit cu o brățară de acces. Toți participanții trebuie să aibă identificarea.

1.3. Accesul pentru copiii sub 14 ani este gratuit în zona târgului, însă nu li se permite accesul la zona de activități.

1.4. Nu este permis cu următoarele lucruri: medicamente, dispozitive pirotehnice, sticlă, obiecte ascuțite, cuțite, obiecte explozive, toxice sau inflamabile, obiecte care îi pot răni pe alții.

1.5. Participanților nu li se permite să aducă în zona de festival orice alimente sau lichide.

1.6. Participanții își asumă întreaga responsabilitate pentru participarea la festival.

1.7. Participanții se vor asigura că au condiția fizică și mentală de a participa.

1.8. Accesul cu animale este interzis în cadrul atelierelor.

 

Cod de conduită

2.1. Toți participanții trebuie să respecte normele sociale, legile și cele enumerate în prezentul regulament. Participanților nu li se permite să desfășoare activități care ar putea periclita sau afecta în vreun fel siguranța sau drepturile oricărui alt participant.

2.2. Organizatorul nu își asumă nicio responsabilitate pentru orice daune (fizice sau psihice) provocate de nerespectarea regulamentului și poate solicita compensații din partea participanților care îl încalcă.

2.3. Odată ajunși în zona festivalului, participanții trebuie să respecte și să nu distrugă locul, inclusiv interioarele și spațiile exterioare.

2.4. În timpul festivalului, Organizatorul, partenerii Organizatorului sau mass-media acreditate au dreptul să înregistreze și să fotografieze la eveniment. Participanții trebuie să recunoască faptul că este posibil să apară în astfel de materiale fără a putea pretinde drepturi asupra acestor materiale. Organizatorul și partenerii săi / sponsorii au dreptul să utilizeze aceste materiale și să le publice pe diverse canale (de ex. Facebook, Instagram) și să le folosească în campaniile publicitare fără a compensa în nici un fel participantul.

2.5. Participanții recunosc că în zona festivalului este strict interzisă orice activitate comercială sau publicitară fără acordul scris al Organizatorului.

2.6. Este interzis consumul de alcool. Consumul drogurilor este ilegal și strict interzis și va fi pedepsit conform legilor.

           

Garanții și responsabilități

Organizatorul garantează accesul și utilizarea serviciilor de festival pentru fiecare participant care deține un bilet valabil. În caz de forță majoră sau împrejurări neprevăzute, datele festivalului pot fi modificate unilateral de către Organizator.

Organizatorul își rezervă dreptul de a schimba programul sau orele de curs. Participantul nu are dreptul să solicite compensații pentru aceste schimbări.

Organizatorul își rezervă dreptul de a nu fi responsabil pentru daunele care au loc în timpul festivalului, care nu sunt datorate organizării sau neglijenței. 4. Organizatorul nu este responsabil pentru acțiunile care au loc în afara zonei festivalului.

           

Sancțiuni

Organizatorul are dreptul, imediat, să interzică accesul, în totalitate sau parțial, unui participant în zona festivalului sau să invite participantul să părăsească sediul festivalului în cazul unei încălcări a regulamentului sau a unei legi aflate în prezent în vigoare în România .

Caz major

În caz de război, revolte, atacuri teroriste, demonstrații, embargouri economice, accidente, incendii, dezastre naturale, cutremure, inundații, scurtcircuite, epidemii, rezoluții oficiale sau alte îngrijiri care nu pot fi prevenite sau controlate de către Organizator sau Participant, niciuna dintre părți nu este obligată să respecte obligațiile prevăzute de prezentul regulament.

Up
d

Welcome to Reina

Step into a true oasis of digital beauty we devised for your new beauty center, resort or spa website.

Monday to Friday 09:00 - 20:00 hrs
Saturday 09:00 - 18:00 hrs
Sunday 09:00 - 18:00 hrs