Termeni și condiții

Site-ul http://cosmicfestival.ro („Website”) este deținut și administrat de SC AUTOR Extins SRL („nostru”, „noi” și „noi”). Suntem o companie înregistrată în Municipiul București, Sector 2, Str. Prof. Dr. M. Georgescu, nr 27, parter, camera 1, ap.1, Județ Ilfov, România, având număr de ordine în Registrul Comerțului J40/16811/2017, cod unic de înregistrare fiscală 38299954. Ne puteți contacta prin e-mail la: love@cosmicfestival.ro. Acești Termeni și condiții stabilesc termenii și condițiile în care sunteți autorizat să utilizați unul dintre site-urile noastre, inclusiv orice site web în care acești Termeni și Condițiile postate și orice subdomenii și versiuni mobile (colectiv „site-ul”), utilizați una dintre aplicațiile noastre mobile („aplicația mobilă”) sau interacționați cu celelalte tehnologii activate pe site sau web, cum ar fi pe WiFi. Ne putem referi la aplicația mobilă, site-ul și la aceste tehnologii legate de web asociate colectiv ca „site-ul nostru”. Acestea sunt Termenii și condițiile site-ului („Condițiile”), care se aplică utilizării site-ului de către utilizatorii finali. Prin vizitarea sau utilizarea site-ului, sunteți în mod expres de acord cu aceste condiții, actualizate din când în când. Ca o condiție a dreptului dvs. de a utiliza site-ul nostru, sunteți de părere că sunteți de vârsta legală pentru a încheia un contract obligatoriu și că nu sunteți o persoană interzisă de a accesa site-ul conform legilor din România sau din orice altă țară.

 

1. OBLIGAȚIILE DVS.

1.1. Nu veți: (a) utiliza site-ul (sau orice parte a acestuia) pentru orice scop ilegal și sunteți de acord să îl utilizați în conformitate cu toate legile relevante; (b) încărca sau să transmite prin intermediul site-ului (i) orice virusuri de calculator, virusuri macro, cai troieni, viermi, roboți, bombe logice sau orice altceva proiectat pentru a interfera, întrerupe sau întrerupe procedurile normale de operare ale unui computer; orice material care este defăimător, ofensator sau cu caracter obscene sau amenințător sau care poate provoca neplăceri, inconveniente sau neliniște inutilă; (c) utiliza orice robot, păianjen, cititor offline, aplicație de căutare / recuperare a site-urilor sau alt dispozitiv, instrument sau proces manual sau automat pentru a prelua, indexa sau pentru a reproduce sau a eluda în orice mod structura de navigare sau prezentarea site- sau conținutul acesteia, inclusiv cu privire la orice CAPTCHA afișat pe site. Operatorii motoarelor de căutare publică pot utiliza păianjeni pentru a copia materiale de pe site-ul web pentru singurul scop și numai în măsura necesară pentru crearea de indicatori de căutare accesibili publicului pentru materiale, dar nu și cache-uri sau arhive ale unor astfel de materiale. Putem revoca această excepție în orice moment; (d) utiliza orice software sau sistem informatic automatizat pentru a căuta, rezerva, cumpăra sau obține în alt mod bilete, coduri promoționale, vouchere, carduri cadou sau orice alte elemente care pot fi disponibile pe site din timp în timp, inclusiv trimiterea de informații de la dvs. computer la alt computer în care un astfel de software sau sistem este activ; (e) lua orice acțiune care impune sau poate impune (la discreția noastră) o sarcină nerezonabilă sau disproporționat de mare asupra infrastructurii noastre;
1.2. Sunteți de acord că, în cazul în care aveți vreun drept, revendicare sau acțiune împotriva oricărui utilizator final al site-ului care decurge din utilizarea acestui site de către utilizatorul final, atunci veți urmări un astfel de drept, revendicare sau acțiune independent de și fără a recurge la noi.

 

2. DREPTURILE NOASTRE

2.1. Ne rezervam dreptul: (a) să modificăm sau să retragem, temporar sau permanent, Website-ul (sau orice parte a acestuia) cu sau fără notificare și confirmați că nu vom fi răspunzători față de dumneavoastră, terță parte, pentru orice modificare sau retragere a site-ului; (b) modifica din când în când aceste condiții. Continuarea utilizării Site-ului (sau a oricărei părți a acestuia) ca urmare a unei astfel de schimbări va fi considerată a fi acceptarea unei astfel de modificări. Este responsabilitatea dvs. să verificați în mod regulat dacă condițiile au fost modificate. Dacă nu sunteți de acord cu nicio modificare a condițiilor, atunci trebuie să vă opriți imediat utilizarea site-ului; (c) monitoriza orice activitate și conținut asociat site-ului. Este posibil să investigăm orice încălcare a acestor Condiții sau plângeri legate de site și să luăm orice acțiune pe care o considerăm potrivită (care poate include, dar nu se limitează la emiterea de avertismente, suspendarea, încheierea sau atașarea unor condiții pentru accesul și / sau eliminarea orice materiale de pe site).
2.2. Vom folosi eforturile noastre rezonabile pentru a menține site-ul web. Site-ul Web se poate schimba din când în când. Nu veți fi eligibil pentru nicio compensație deoarece nu puteți utiliza nicio parte a site-ului din cauza unui eșec, suspendarea sau retragerea întregii sau a unei părți a site-ului, din orice motiv.

 

3. DATELE DVS. PERSONALE

Vă respectăm datele personale și vom prelucra orice date cu caracter personal pe care le colectăm de la dvs. sau pe care ni le furnizați în conformitate cu Politica noastră de confidențialitate. Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu o astfel de prelucrare și garantați că toate datele furnizate de dvs. sunt corecte.

 

4. LINK-URI CĂTRE ALTE SITE-URI WEB

S-ar putea să furnizăm informații către alte site-uri sau resurse. Recunoașteți și sunteți de acord că nu suntem responsabili pentru disponibilitatea unor astfel de site-uri externe sau resurse și că nu susținem și nu suntem responsabili sau răspunzători, direct sau indirect, pentru practicile de confidențialitate sau conținutul (inclusiv conținutul eronat sau defăimător) ale site-urilor web, inclusiv (fără limitare) orice publicitate, produse sau alte materiale sau servicii pe sau disponibile pe astfel de site-uri web sau resurse, nici pentru pagubele, pierderile sau infracțiunile cauzate sau presupuse a fi cauzate de sau în legătură cu utilizarea sau dependența de astfel de conținut, bunuri sau servicii disponibile pe astfel de site-uri sau resurse externe.

 

5. ACCESIBILITATE

Ne asumăm responsabilitatea pentru a realiza conținutul web și software-ul accesibil. Site-ul Web se angajează să asigure accesibilitatea persoanelor cu dizabilități și să respecte standardele actuale de accesibilitate, inclusiv cele definite de Ghidul de accesibilitate a conținutului Web W3C. Mulți utilizatori de Internet cu dizabilități găsesc site-urile web dificil de utilizat pur și simplu din cauza modului în care sunt proiectate. Site-ul Web a fost conceput astfel încât să fie cât mai accesibil posibil și să fie compatibil cu tipurile de tehnologii adaptive utilizate de persoanele cu dizabilități, inclusiv cititorii de ecran.

 

6. LIMITAREA RĂSPUNDERII

6.1. În timp ce vom face eforturi rezonabile pentru a verifica exactitatea oricăror informații pe care le plasăm pe site, nu oferim nici o garanție, expresă sau implicită în legătură cu acuratețea acesteia.
6.2. Site-ul este furnizat pe baza „așa cum este” și „disponibil”, fără nici o reprezentare sau aprobare. Cu excepția cazului în care se specifică în termeni și condiții, separat, o informație referitoare la un anumit produs sau serviciu, nu acordăm nicio garanție de niciun fel, expres sau implicit, în legătură cu site-ul web sau cu produsele sau serviciile oferite pe site, fie prin intermediul nostru, fie în numele nostru inclusiv descărcări gratuite de software, inclusiv, dar fără a se limita la acestea, garanții implicite de calitate satisfăcătoare, adecvate pentru un anumit scop, non-încălcarea, compatibilitatea, securitatea, exactitatea, condiția, exhaustivitatea sau orice garanție implicită care decurge din cursul de tranzacționare sau utilizare.
6.3. Cu excepția cazului în care se specifică în termeni și condiții separate referitoare la un anumit produs sau serviciu, nu acordăm nici o garanție că site-ul sau produsele sau serviciile oferite pe site, indiferent dacă este vorba de noi sau în numele nostru (inclusiv descărcări gratuite de software) să fie neîntrerupte, în timp util, securizate sau fără erori, defectele vor fi corectate sau că Website-ul sau serverul care îl face disponibil sau produsele sau serviciile oferite pe site-ul nostru, fie de noi, fie în numele nostru, să fie lipsițit de viruși sau bug-uri sau sunt pe deplin funcționale, exacte sau fiabile. Nu vom fi responsabili sau răspunzători față de dvs. pentru pierderea conținutului sau a materialelor ca rezultat al încărcării sau descărcării de pe site.
6.4. Fără a aduce atingere oricăror altor dispoziții din Condiții, nimic nu vă va limita drepturile de consumator în temeiul legislației românești.
6.5. Recunoașteți că nu putem garanta și, prin urmare, nu vom fi în niciun fel răspunzători pentru securitatea sau confidențialitatea site-ului și pentru orice informație furnizată sau preluată de pe site de către dvs.
6.6. Sub rezerva clauzei
6.7, nu vom fi răspunzători în contract (inclusiv, fără a se limita la neglijență) sau în alt mod pentru: (a) orice pierderi economice, inclusiv pierderi de venituri, profit, contracte, afaceri sau economii anticipate; (b) orice pierdere de bunăvoință sau reputație; (c) orice pierderi speciale, indirecte sau consecvente, indiferent de originea lor; în orice caz, dacă aceste pierderi s-ar afla sau nu în contemplarea fiecăruia dintre noi la data la care a survenit evenimentul care a cauzat pierderea.
6.8. Nimic din Condiții nu va exclude sau nu va limita răspunderea noastră pentru moartea sau vătămarea corporală rezultată din neglijența noastră sau a servitorilor, agenților sau angajaților noștri sau orice răspundere în delictul de înșelăciune.

 

7. PROPRIETATEA INTELECTUALĂ ȘI DREPTUL DE UTILIZARE

7.1. Recunoașteți și sunteți de acord că toate drepturile de autor, mărcile comerciale și toate celelalte drepturi de proprietate intelectuală din toate materialele sau conținutul din cadrul site-ului vor rămâne în permanență proprietatea noastră sau a licențiatorilor. Aveți permisiunea de a utiliza acest material numai după cum ne-a autorizat în mod expres.
7.2. Recunoașteți și sunteți de acord că materialele și conținutul de pe site-ul web sunt puse la dispoziție numai pentru uz personal și non-comercial și puteți descărca materiale și conținut pe un singur hard disk de calculator în acest scop. Orice altă utilizare a materialului și a conținutului site-ului este strict interzisă. Sunteți de acord să nu copiați, să reproduceți, să transmiteți, să publicați, să afișați, să distribuiți, să difuzați, să vindeți, să licențiați, să exploatați sau să creați lucrări derivate din astfel de materiale și conținut.
7.3. Cu excepția datelor cu caracter personal, orice informații pe care le transmiteți site-ului, fie prin comentarii, fie prin intermediul oricărei camere de chat sau altfel, nu vor fi tratate în mod confidențial și recunoașteți că putem folosi astfel de informații în orice scop care face obiectul acestor condiții.

 

8. GENERALITĂȚI

8.1. Dacă o parte a condițiilor este considerată ilegală, nulă sau din orice motiv inaplicabilă, atunci această prevedere va fi considerată separabilă de aceste condiții și nu va afecta valabilitatea și aplicabilitatea oricăror dintre celelalte prevederi ale Condițiilor.
8.2. Aceste Condiții (asa cum sunt modificate periodic) vizează întreaga ințelegere și acord dintre noi in legătura cu toate chestiunile la care se face referire aici și înlocuiesc orice acord prealabil scris sau oral între noi în legatura cu astfel de probleme. Nici o explicație orală sau informații orale oferite de oricare dintre noi nu vor modifica interpretarea acestor condiții. Confirmați că, acceptând să fiți de accord cu aceste condiții, nu v-ați bazat pe nici o reprezentare care nu este inclusă în mod expres aici și sunteți de acord că nu veți avea nici un remediu în legătură cu orice denaturare care nu a devenit termen al acestor condiții. Cu toate acestea, nimic din aceste condiții nu exclude răspunderea pentru orice declarație sau faptă frauduloasă.
8.3. Condițiile vor fi guvernate exclusiv și interpretate în conformitate cu legile României, ale căror instanțe vor avea jurisdicție exclusivă în orice litigiu, cu excepția faptului că avem dreptul, la discreția noastră, să demarăm și să desfășurăm proceduri în jurisdicții alternative. Site-ul este controlat de noi în România. Nu declarăm în niciun fel că site-ul Web este adecvat sau disponibil pentru utilizare în alte țări.

Up
d

Welcome to Reina

Step into a true oasis of digital beauty we devised for your new beauty center, resort or spa website.

Monday to Friday 09:00 - 20:00 hrs
Saturday 09:00 - 18:00 hrs
Sunday 09:00 - 18:00 hrs